ponedeljek, 14. februar 2011

Oblaki z dodano poslovno vrednostjo (oglasno sporočilo priloge Dela P&D, ponedeljek 14.2.2011)

Pridobitne organizacije se ukvarjajo s poslovanjem. Poenostavljeno gledano je njihova osnovna naloga skrb za pozitiven poslovni izid. Obstaja več različnih načinov, kako priti do pozitivnega poslovnega izida. Avtenta.si, kot član Skupine Telekom Slovenije ponuja storitve, ki pozitivno vplivajo na poslovni izid naših strank in partnerjev. Izzivalno trditev lahko preprosto razložimo, resničnost pa je odvisna od odprtega sprejemanja argumentov.

Za lažje razumevanje se najprej spustimo na realna tla. Iz oblakov. Avtenta.si že šesto leto zagotavlja zunanje izvajanje storitev IT – gostovanje, upravljanje IT-storitev, izvajanje celotnih poslovnih procesov. Ponujamo storitve, ki imajo vse značilnosti storitev računalništva v oblaku, obstaja pa nekaj razlik, ki našim partnerjem omogoča dodano poslovno vrednost.

Storitve računalništva v oblaku zagotavljajo organizacije, za katere ni nujno, da poznamo njihove lokacije – teh je lahko več, IT-viri pa se dodeljujejo dinamično. Avtenta.si zagotavlja storitve IT, ki imajo enako definicijo, le znanega je več. Storitve je treba tudi dostaviti uporabniku, kar v Skupini Telekom zagotavljamo preko fiksnih in brezžičnih tehnologij. Ponujamo skalabilne, prilagojene IT-usmerjene procese, ki jih izvajamo v realnem času in ponujamo strankam kot storitve preko povezljivosti z dogovorjenim nivojem. Ne osredotočamo se na izvajanje infrastrukturnih aktivnosti, ki so del poslovnega procesa, temveč na celoten poslovni proces, ki partnerjem zagotavlja merljivo in jasno definirano storitev ter plačilo po porabi. Zagotavljamo storitve poslovnega informacijskega sistema z vsemi pripadajočimi podprocesi - od potrebne infrastrukture, zagotavljanja elektronskega toka dokumentov, sporočanja do varnostnega kopiranja in akreditirane hrambe elektronskih dokumentov. Storitve zagotavljamo na način, ki se prilagaja trenutnim potrebam partnerjev tako z večanjem kot manjšanjem potrebnih virov v določenem trenutku. Partnerjem se tako ni več treba ukvarjati z definiranjem okolja IT, temveč le s poslovnimi potrebami. Da smo lahko ponudniki poslovnih storitev, smo s partnerji ocenili pozitiven poslovni vpliv na skupni ekonomski učinek. Upoštevamo trenutne stroške IT, trenutne in prihodnje koristi, ter vsa tveganja, ki jih v danem trenutku zaznamo.

Globalno in lokalno


Globalni ponudniki računalništva v oblaku ponujajo storitve, ki so namenjene širšemu krogu uporabnikov, kjer ni potrebne prilagodljivosti - lahko le večajo ali manjšajo število uporabnikov. Prilagodljivost nam sicer zmanjšuje ekonomijo obsega pri ponudbi storitev, zato pa svojim partnerjem omogočamo poslovne procese, ki so vezani na določeno poslovno okolje. Globalni ponudnik ne more ponuditi izračunov plač ali vodenja kadrovskega procesa, saj to zahteva poznavanje in prilagoditev na lokalno zakonodajo. Globalni ponudniki prav tako ne omogočajo večpartnerskega sodelovanja v posameznem procesu. Še večji izziv nam predstavljajo storitve, ki se v celoti izvajajo na lokacijah, kjer ponudniki nimajo vpliva na dogovorjeno raven kakovosti povezljivosti.

Avtenta.si v Skupini Telekom Slovenije zagotavlja storitveno usmerjene procese z jasno definiranimi pričakovanji preko pogodb o dogovorjeni ravni storitev (ang. Service Level Agreement). Pri tem je pomembna prednost Skupine Telekom za partnerje dejstvo, da lahko zagotovimo dogovorjeno raven kakovosti tudi na področju povezljivosti, ki je ključni element zagotavljanja storitev. Povezljivost zagotavljamo preko različnih tehnologij (fiksnih ali brezžičnih), pri čemer izvajamo celovito dogovorjeno raven storitev. Skalabilnost in prilagodljivost storitev dosegamo s tehnologijami, ki so namenjene večji ekonomiji obsega in so sicer težje dostopne posameznim uporabnikom. Deljenost posameznih virov IT omogoča prilagajanje trenutnim potrebam po virih IT za zagotavljanje izvajanja storitev v realnem času. Temu sledi plačilo po porabi, kjer partner poleg osnovne poslovne vrednosti pridobi še vpogled v svoj način izvajanja osnovne dejavnosti in možnosti izboljšav.

Pri izvajanju tovrstnih storitev so procesi in ljudje ključnega pomena, zato je partnerjem na voljo podpora, ki je primerno usposobljena in lokalno usmerjena. Tako lahko razmišljamo globalno ter hkrati delujemo lokalno. Za doseganje dogovorjenih ravni storitev je ključnega pomena varnost, zato vse storitve izvajamo v varnih prostorih, ki so podvrženi strogemu fizičnemu in elektronskemu nadzoru ter regulativi. Ostala ekonomska negativna tveganja odpravljamo s finančno stabilnostjo ponudnika s strateško celovito storitveno usmeritvijo.

Pomagamo pri strateškem odločanju


Izvajanje storitev zunaj organizacije je strateška odločitev, ki jo mora sprejeti vodstvo podjetja. Pri tem je treba upoštevati različne možnosti za doseganje poslovnih ciljev, ki lahko bistveno odstopajo od klasičnega razmišljanja. Usposobljeni svetovalci s poslovnimi znanji v Avtenti.si zagotavljamo podporo pred nakupom, saj je pri tovrstnih nakupih storitev potreben celovit pogled na poslovanje partnerja s poznavanjem poslovnega procesa.

Partner lahko pri izvajanju storitev računalništva v oblaku sodeluje z različnimi izvajalci ali ponudniki. Za nadzor in izvajanje storitev sta izrednega pomena celovito vodenje in integracija v poslovne procese, kjer izkoriščamo naše sposobnosti vzpostavitve ekosistema več partnerjev izvajalcev storitev, ki zagotavljajo nemoten prehod med različnimi poslovnimi procesi. Tako odpravimo tveganje odvisnosti od enega partnerja in s tem zagotovimo konkurenčnost ponudnikov ob hkratni specializaciji posameznega ponudnika za svoj segment.

Malo domišljije in drznosti

Storitve računalništva v oblaku bodo tam, dokler vi, partnerji ne posežete po njih. Pri tem ni potrebno nič drugega, kot malo domišljije in drznosti, saj lahko iz oblaka preprosto sestopimo kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga. Pred nekaj leti je internet z oblaki ponudil do takrat neslutene možnosti razvoja. V poslovnem okolju so to marsikje ocenili kot potovanje v neznano. Danes je drugače. Storitve računalništva v oblaku so tukaj in zdaj. Uporabljamo jih v zasebne in poslovne namene, na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni.

Današnje »oblačne« razmere postavljajo v središče uporabnika, ki neposredno vpliva na nadaljnji razvoj, zato vas vabimo, da nam sporočite svoja mnenja, pomisleke in seveda povpraševanja preko našega spletnega mesta http://www.avtenta.si/si/zunanje_izvajanje/.