torek, 26. april 2011

The Big Switch

Je naslov knjige Nicholas Carr-a. Avtorja Does IT Matter? Trdi, da bomo doživeli enak razvoj v računalništvu kot pred več kot sto leti pri elektriki.

Še pred letom 1900 so tovarne, ki so videle prednosti v električnih strojih, imele svoje lastne generatorje elektrike. Enosmerni tok gospoda Edisona. In čisto logičen je bil razvoj, ko ga gledamo z distance. Še celo podobne izzive so imeli s človeško delovno silo, ki so jo nadomestili s stroji.

Z inovacijo parne turbine Charles Parsona in izmeničnega toka Nikole Tesla se je lahko razmišljalo o tem, da bi proizvajali elektriko za več porabnikov na enem mestu in z ekonomijo obsega dosegali nižje cene. Gospodu Edisonu to seveda ni bilo všeč in je izvajal prave marketinške kampanije proti poslovnim prijemom Samuela Insulla, ki je verjel v izmenični tok in elektrarne za več odjemalcev.

Kar me impresionira je inovativnost, ki nam je danes kar primanjkuje. Ne samo nove tehnologije, temveč tudi novi poslovni modeli. Tudi sam verjamem, da gre računalništvo v podobni smeri kot oskrba z elektriko. Saj smo konec koncev že vsi uporabniki vsaj ene izmed storitev, ki ni vezana na naš lasten računalnik ampak na npr. banko (spletno bančništvo), ponudnika storitev e-pošte ... Pa ni toliko težava v ponudnikih storitev računalništva ampak bolj v smelih načrtih odjemalcev, ki so preveč konzervativni in ne izkoristijo potenciala ekonomije v obsegu za storitve, ki niso ključne. Ponudniki IT storitev pa si moramo zato izmišljati nove marketinške prijeme in skovanke kot je računalništvo v oblaku, dasiravno je vse to že videno ne samo na drugih področjih, kot je električna energija temveč tudi v že v branži IT.

četrtek, 14. april 2011

Strategija. Takšna in drugačna. Tudi izhodna.

Strategija je dolgoročen načrt dejanj za dosego določenega cilja ali ciljev.

Tudi zunanje izvajanje storitev je lahko strategija za dosego poslovnih ciljev. A, to je le del. Potrebna je tudi tako imenovana izhodna strategija. In ta je bistvena pri sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci. Tiste potencialne stranke, ki želijo proučiti možnost izdvajanja storitev v zunanje izvajanje, se praviloma osredotočijo na izhodno strategijo. Kaj, če ponudnik preneha z delovanjem? Kaj, če želijo preiti na drugega ponudnika? Kaj, če želijo vzpostaviti lastne storitve? To so za nas kot ponudnika dobra vprašanja.

Danes je še preveč razširjeno mnenje, da je prehod iz enega "oblaka" na drugega praktično nemogoč. Sam se s tem ne strinjam. Morda pričakujemo od prehoda preveč. Poglejmo samo prehod iz npr. mobilnega telefona enega proizvajalca na drugega. Vsi proizvajalci ponujajo določeno programsko opremo, katere namen je ravno to, saj si s tem širijo potencialne nove uporabnike. Je pa res, da s tem olajšajo prehod svojih odjemalcev h konkurenci. A, vseeno nam prehod ne uspe vedno tako, kot si želimo. Prav tako je z ostalo programsko opremo, bazami podatkov idr. Menim, da je to pogojeno s spremembami in personalizacijo opreme našim potrebam. Vedno se nekaj "podre" in ne deluje. Vedno moramo poseči in "ročno" urediti zadeve. Sam nima več kontaktnih podatkov v telefonskem aparatu, ampak na Exchange strežniku in ne glede na aparat, ki seveda mora podpirati tovrsten sistem, imam možnost sinhronizirati podatke o kontaktih.

Ravno tako je v računalništvu v oblaku. Namen aplikacij v oblaku je, da jih uborablja čimveč uporabnikov in zato ne sme biti preveč sprememb aplikacije. Možnost personifikacije je načeloma omejena. Bolj, ko je omejena, lažje je narediti prenos na drug oblak. Če pa ima vsako podjetje v javnem oblaku možnost globokih sprememb, to pomeni težji prehod.

Torej sam sem prepričan, da imajo podjetja, ki preidejo na zunanje izvajanje IKT storitev, veliko večjo možnost prehoda k drugemu ponudniku. Potrjujem tudi s tem, da prvi prehod na zunanjega izvajalca zahteva več prilagajanja, saj je potrebna določena mera standardizacija okolja, a ko preidemo na zunanje izvajanje imamo takorekoč enako možnost menjave izvajalca kot operaterja mobilne ali fiksne telefonije. Tudi z ohranitvijo številčnega oz. naslovnega prostora.

ponedeljek, 11. april 2011

Sistemska integracija. Zunanje izvajanje. Računalništvo v oblaku. Izobraževanje. To smo mi! Avtenta.si (oglasno sporočilo priloge P&D časnika Delo, 11.4.2011)

Razvoj računalništva v oblakih je hiter, saj globalni ponudniki IT storitev želijo vezati uporabnike na svoje tehnologije. Razumljivo. Aplikacije v oblaku so sicer lahko globalno dosegljive, a težava nastane, kako zagotavljati dostopnost. Aplikacije v oblaku že danes delujejo brez izpada, saj je relativno enostavno postaviti sisteme na takšen način. Kaj pa je s povezljivostjo? In mobilnostjo? Kakšna je potem vloga regionalnih ponudnikov?

Avtenta.si razume računalništvo v oblaku kot najem infrastrukture in programske opreme, pasovne širine oziroma povezljivosti pod dogovorjenimi storitvenimi pogoji. Ponujene morajo biti z znano razpoložljivostjo in varnostjo. Vse te komponente morajo omogočati dnevno prilagajanje potrebam uporabnikov. Del računalništva v oblaku sta tako celovit dogovor o nivoju storitve,skalabilnost in plačilo storitve po porabi. Obvladovanje povezljivosti zagotovimo znotraj Skupine Telekom Slovenije, kot ponudnika fiksne in mobilne povezljivosti, kar je ključna prednost pred ostalimi ponudniki računalništva v oblaku.

Stranke že nekaj časa ne dvomijo o varnosti podatkov. Večje tveganje vidijo v stabilnosti ponudnika in zmožnost nudenja celovitega dogovora nivoja storitve tudi na segmentu povezljivosti. Seveda je odločitev za zunanje izvajanje še vedno težka, saj je na trgu kar nekaj cenejših storitev, ki so tudi bolj tvegane in ne ponujajo celovitega dogovora. Zato je na strani ponudnikov, da tovrstna tveganja čim bolj nepristransko skupaj s strankami ocenimo in ustrezno ovrednotimo. Tako velik del aktivnosti posvečamo internemu izobraževanju in izobraževanju strank.

Globalni ponudniki storitev v oblaku težijo k temu, da so storitve čim bolj univerzalne, brez možnosti večjih sprememb. S tem dosegajo ekonomijo obsega. Zato imamo regionalni ponudniki računalništva v oblaku prednost ravno v prilagodljivosti storitev na obstoječe sisteme pri strankah. Pri tem so izrednega pomena znanja sistemske integracije in storitve, ki jih lahko integriramo.

Pri prenosu celotnega IKT sistema strank v zunanje izvajanje, je sistemska integracija v kombinaciji s storitvami v oblaku izrednega pomena. S tem pri uporabnikih ohranimo tiste sisteme, ki zadovoljujejo poslovne potrebe in jih dopolnjujemo s storitvami računalništva v oblaku. S tem pridobita stranka in zunanji izvajalec. Stranka lahko kadarkoli brez večjih težav zamenja ponudnika posamezne storitve v oblaku, zunanji izvajalec pa si poenostavi upravljanje in je lahko zato bolj konkurenčen.

Avtenta.si zagotavlja IKT storitve po vaši meri. Pri tem pa je ključno medsebojno zaupanje in partnersko sodelovanje.