četrtek, 14. april 2011

Strategija. Takšna in drugačna. Tudi izhodna.

Strategija je dolgoročen načrt dejanj za dosego določenega cilja ali ciljev.

Tudi zunanje izvajanje storitev je lahko strategija za dosego poslovnih ciljev. A, to je le del. Potrebna je tudi tako imenovana izhodna strategija. In ta je bistvena pri sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci. Tiste potencialne stranke, ki želijo proučiti možnost izdvajanja storitev v zunanje izvajanje, se praviloma osredotočijo na izhodno strategijo. Kaj, če ponudnik preneha z delovanjem? Kaj, če želijo preiti na drugega ponudnika? Kaj, če želijo vzpostaviti lastne storitve? To so za nas kot ponudnika dobra vprašanja.

Danes je še preveč razširjeno mnenje, da je prehod iz enega "oblaka" na drugega praktično nemogoč. Sam se s tem ne strinjam. Morda pričakujemo od prehoda preveč. Poglejmo samo prehod iz npr. mobilnega telefona enega proizvajalca na drugega. Vsi proizvajalci ponujajo določeno programsko opremo, katere namen je ravno to, saj si s tem širijo potencialne nove uporabnike. Je pa res, da s tem olajšajo prehod svojih odjemalcev h konkurenci. A, vseeno nam prehod ne uspe vedno tako, kot si želimo. Prav tako je z ostalo programsko opremo, bazami podatkov idr. Menim, da je to pogojeno s spremembami in personalizacijo opreme našim potrebam. Vedno se nekaj "podre" in ne deluje. Vedno moramo poseči in "ročno" urediti zadeve. Sam nima več kontaktnih podatkov v telefonskem aparatu, ampak na Exchange strežniku in ne glede na aparat, ki seveda mora podpirati tovrsten sistem, imam možnost sinhronizirati podatke o kontaktih.

Ravno tako je v računalništvu v oblaku. Namen aplikacij v oblaku je, da jih uborablja čimveč uporabnikov in zato ne sme biti preveč sprememb aplikacije. Možnost personifikacije je načeloma omejena. Bolj, ko je omejena, lažje je narediti prenos na drug oblak. Če pa ima vsako podjetje v javnem oblaku možnost globokih sprememb, to pomeni težji prehod.

Torej sam sem prepričan, da imajo podjetja, ki preidejo na zunanje izvajanje IKT storitev, veliko večjo možnost prehoda k drugemu ponudniku. Potrjujem tudi s tem, da prvi prehod na zunanjega izvajalca zahteva več prilagajanja, saj je potrebna določena mera standardizacija okolja, a ko preidemo na zunanje izvajanje imamo takorekoč enako možnost menjave izvajalca kot operaterja mobilne ali fiksne telefonije. Tudi z ohranitvijo številčnega oz. naslovnega prostora.

Ni komentarjev:

Objavite komentar